Een huis om particulier te huren

Voorbeeld opzegbrief internet abonnement

Wilt u uw internet abonnement opzeggen en moet u daarvoor een schriftelijke bevestiging van opsturen? Hieronder vind u een voorbeeld brief voor het opzeggen van uw internet abonnement:

 

[Voorbeeldbrief opzeggen abonnement provider]

 

[Naam provider]
[Adres]
[Postcode en plaats]

 

Betreft: opzegging abonnement

 

[Woonplaats, datum]

 

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij maak ik u kenbaar mijn abonnement op [product of dienst] te willen opzeggen, met ingang van [datum afloop van de contractsperiode] waarbij ik de opzegtermijn van [weken/maanden] in acht neem.

[OF]

per eerst mogelijke datum, met inachtneming van de opzegtermijn.

Ik ontvang graag binnen drie weken een bevestiging van mijn opzegging per post of E-mail.

 

Met vriendelijk groet,

 

[Uw naam en handtekening]

 

[Adres]
[Postcode en woonplaats]

[Klantnummer/relatienummer]

[E-mail]